تبلیغات
h2o - ...

h2o

خوش آمــــدیـــد . . .

جستجو
مطالب اخیر

موضوع: نوشته -

می خوام یه كمی از رسمی حرف زدن خارج بشم. بگم حرف دلمو كه در جوار رود آبی / زیر سایه بید مجنون / هم صدا با صدای پرنده / هم نفس با عطر چمن تازه كوتاه شده / فقط به یاد تو هستم / به یاد حرف های شیرینت / به یاد چشمهای پر مهرت / به یاد خاطرات دلچسبت / به یاد خنده های بی طمعت و به یاد آن نگاه دلربایت... چگونه تصور كنم آن خیالت / چگونه نشم غرق خویت / به هنگام سنگینی چشمم / به هنگام سوزشی در بینیم / چگونه ببندم راه عینم / به هنگام صبح آن گل نو شكفت / ولی سرخ چشمان من بر نیفت / جسارت كه دارم ولی عاجزم / كه گویم عزیزم منم آدمم / دلم حاضرم در ازایت گرو / بدم این دل عاشق و بی سرور / نگو این چه دردم دوا / كه من عاشق و این دلم بی صدا / شكستی نفهمی در این های و وای / كه جانم دل من بود زیر پای...


منو درك كن هرچند كه سخته

منو باور كن هرچند كه دیره

چه راحت بدی ها خوبی ها رو می شورند و به درون چاه ذلت می ریزند.

چه سخت خوبی ها بوجود می آیند. . .

چه آسون با یه حرف

تمام انشا ها به باد سپرده میشه

چه سخت راحتی و چه راحت سختی بوجود میاد . . .

چه تلخ شیرینی به دست میاد

و چه شیرین تلخی. . .

چه خنده هایی كه گریه میشن

و چه گریه هایی كه خنده . . .

چه دل هایی كه محكم میشن

و چه دل هایی شكسته . . .

چه روزگاری كه سیاه میشه

و چه سیاهی كه روزگار میشه . . .

كی گفته سختی بده؟؟؟

كی گفته راحتی كه از سختی نیاد خوبه؟؟؟

من در تاریكی نور می بینم . . .

من در اخم شوق می بینم . . .

من در ماه خورشید می بینم . . .

من در ظلم تو مظلومیت می بینم . . .

من در آجر خود می بینم . . .

و در نهایت :

من در تو دل می بینم . . .
نوشته شده در جمعه 1389/03/21 توسط محمود
درباره سایت
باركد لینك
follow us on your
mobile with this
bar-code link
مدیر
صفحات جانبی
آمار وب
چت
این برنامه چت ebuddy
است
که فیلتر شده

mt_hidden